You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

01 June 2015

Perla letrare në shqipërim të lirë

1 qershor është dita e përshtatshme për të sjellë këtu një përkthim që të na kujtojë të jetojmë sot e të jemi te vetëdijshëm per gjithcka na rrethon. :)
Krijimi është nga Caj Lundgren përkthyes gazetar shkrimtar suedez. Për më tepër rreth tij shiko
http://sv.wikipedia.org/wiki/Caj_Lundgren


NJËQIND DITË VERE
Gëzoju shpirt asaj që ke
Si sot, këto 100 ditë vere
E para kjo që sheh.
Kur vrap i diellit sot mbaron
Kanë ngelur vetëm 99
Nga to një më e bardha.

Vëmendje vur tani ku je
Se nesër shpejt të bëhet dje
Kaq shpejt të rendin ditët
Vëmendjej vuri gjithe çka merr
Si këto 100 ditë në verë
Që nesër nis e dyta.

Orgjinali
HUNDRA SOMMARDAGAR

Var glad min själ åt vad du har
nu har du hundra sommardar
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
då har du nittionio kvar
och någon blir den största.
Giv noga akt på var du står
i morgon blir med ens i går
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år
i morgon är den andra.

No comments:

Post a Comment