You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

31 July 2016

Mure

20160428
Muri
Ka veshë të dëgjojë.
Gojë të flasë,
Tru as sy s'ka.
I tepërt mendimi.
Të shohë të vërtetën
E tepërt.

Ligjërata mban
Në heshtje
S'e di që askush
Nge s'i ka.

Ndaj, kur të duhet vetesh t'i thuash:
"Mirë e ke!"
Mos harro,
Foli murit!

No comments:

Post a Comment