You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

30 August 2014

Vjeshtë

Gjethe të rëna
Si fjalë të pathëna
Anërrugës shtruar

N'ngjyra të murrme
Fshihen drenusha
Si nëpër ëndrra

Drita dhe hije
Zgjim pa vet'dije
Dita ndjek ditën

Diell dhe shi
Pak prush në gji
Dimrit t'i ruhen.

No comments:

Post a Comment