You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

15 December 2014

Dimri

Dimri figurativ është një babagjysh me mjekër. I dashur. Rondokop. Që na i di dëshirat dhe na i plotëson ato. Dimri natyror ideal është po ashtu i bardhë dëshiraplotësues me pushim e përgatitje festash gaz e hare pa fund.

Realisht dimri është jo i bardhë. Shi ngricë errësirë. Erë e suferinë. Deadlines e kohë e mangët. Realisht dimri është një mesoburrë i ngrysur me ndonjë fije  floku të bardhë po me shume me flokë të rëna. Barkderr e i pakënaqur njëkohësisht.

Ja kështu kështu.
Kohë e shpifur.

No comments:

Post a Comment