You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

18 December 2014

Përshkruaj një ditë dimri në Çorovodë dhe figura të ndryshme me kafshë. ..

Çfarë kanë të përbashkët dy gjërat më sipër?
Janë kërkimet në Google që kanë sjellë këtu, në blog, rreth 15 veta vetëm këtë javë.

Çudira që ndodhin.

No comments:

Post a Comment