You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

26 February 2015

Dua

Dua
Në gjunjë para teje të ulem
Në sytë si det në furtunë të përhumbem
Në prehër kokën ta vë
E të më thuash s'ka gjë

Dua
Botën të ta jap në pëllëmbë
Me të të dëfresh sa ke ënd
Dhe kur të lodhesh, të rrish
Me vete të t'ndjell: "A do vish?"

No comments:

Post a Comment