You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

14 February 2015

Gëzuar edhe ti

Dashuri, dashurizë, dashuriçka
Të ëmbla, të athëta me kleçka

të  mëdha a të vogla si jeta
Të ndjera, a me sy te kuleta

Stuhi, a puhiza të lehta
Të zhurmshme, të qeta a të mekëta

Të gjitha sot presin urime
Gëzuar dhe TI dashuria e ime

No comments:

Post a Comment