You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

13 March 2015

Dikur zhgarravisja....italisht (1)

Pieta' (Aprile 1994)
Tu preghi a la gente da sempre
Con i ochi e la boca tremante
Tu chiedi a la gente da sempre
Una spinta un'aiuto pendente.

Hai imparato a cambiare volto
A fregare i altri si sa
Ma mentire a tutti non puoi
Il diavolo amici non ha.

Per pieta ti dano da mangiare
Ma vivere non si puo di pieta
L'amore non cede a preghiere
Castelli di sabbia non si fa'.

Io non voglio bricciole di vita
Nei pratoni arrichiti d'or
Non mi vanno le collane e i gioielli
Che ala morte ancora fann' l'onor'.

Mëshirë (12 prill 1994)
Ti u lutesh njerëzve gjithnjë
Herë me sy me veprime a gojë
Ti njerëzve u kërkon diçka gjithnjë
Një ndihmë një shtytje në rast nevoje

Dhe je mësuar lëkurën ta kthesh
Tja u hedhësh të tjerëve pse jo
Por t'i gënjesh të tërë mundesh
Djalli shok në djallëzira s'do

Për mëshirë edhe mund të hash
Por të duash të rrosh s'është thënë
Dashuria s'fitohet me lutje
Themele në rërë kurrë s'janë vënë

Unë  s'i dua thërrimet e jetës
Në pjatanca të lara në ar
Nuk i dua zinxhirët dhurata
Pranga tërheqëse në varr.

No comments:

Post a Comment