You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

15 March 2015

Fije të padukshme (string theory)

Pjesë elementare,
Fizike teorike
Tipike!

Fije të papara
Imagjinare, fillestare
Të tëra!

Ca spango, ca harqe
Të padukshme.
Ca, vargje!

Të tendosshme, tërheqëse
rrëshqitëse
Si vese!

Dhe ndjen një cakitje si puthje në buzë
A një përkedhelje, t'lehtë n'anëgushë
Nuk t'i bëjnë fantazmat, s'është evolucioni
Me fije t' padukshme është lidhur binomi.

No comments:

Post a Comment