You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

08 March 2015

Për ty vetëm femër

Shoqe, fqinjë, mësuese, eksperte
Shumë emra shumë role,
                                           të ndryshme
Nënë, grua, bijë, motër
Akoma më shumë
                                të plotfuqishme
Rolet ndryshojnë
Kohërat ndryshojnë
Ndryshojnë mendimet
Shpesh e qartësisht tanimë vihen barazimet

Për punë të njëjtë
të njëjtën vlerë
të njëjtën matje

Brenda e jashtë
I përbashkët mundimi dhe rehati

E ndërsa shumëkah evoluojnë mendimet
Diku ende të pandryshuara janë përjetimet
E më vjen keq kur vlerë i vihet veç urimit.
Një ditë në vit pseudovlere e vlerësimit.

Por ç'desha të thosha pa ju larguar temës
Nënë po por s'është keq kur je dhe femër.
Me ëndrra jete shpresa dhe dëshira.
Që merr dhe vetë ashtu siç jep, nga më e mira.

Ndaj kur ma nis me buzagaz ti sot urimin
Siç të vjen ,pa censurë ma përcill mendimin
Nuk tutem në më sheh edhe si femër
Në ndjell dëshirë a mall a neps pa emër.

Se barazinë që luftojmë ta kemi
S'e marrim dot nëse vetes i fshihemi.

E ta di pra që më ke SHUMË për zemër 
Për TY
            jam FEMËR!
©Elais©

No comments:

Post a Comment