You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

18 March 2015

Perla poetike në shqipërim të lirë

Faleminderit për frymëzimin @AlidaJolie.

Më poshtë versioni im i "Mad girls love song" të Sylvia Plath. Si gjithmonë ka SHUMË vend për përmirësim por zotimi u mbajt. Personalisht jam ende e pakënaqur me strofen e tretë.  U përpoqa të ruaj rimën orgjinale dhe siç e dinë të gjithë ata që shqipërojnë  balanca midis korrektësisë se formës dhe asaj të  përmbajtjes është akt ekuilbrizmi i vështirë.
Shijim të mbarë. :)

Këngë dashurie e vajzës së çmendur

I mbyll unë sytë dhe gjithë bota vdes
I ngre qepallat dhe e gjitha sërish lind.
(Më duket e mendjes sime je sajesë )

Tej dalin yjet, n'valle t'kuq e blus',
E errësira arbitrare vendin merr n'galop
I mbyll unë sytë dhe bota bie, vdes.

Një ëndërr ndolli të të vij nën shtresë
Dhe hënës marranike mendtë t'mi këndoje
M'puthe sa marrinë n'vete zgjova
(Më duket e mendjes sime je sajesë)

Zoti rrokopullet që nga qiejt
Zjarr i ferrit meket:
Drejt daljes rendin ëngjëj e njer'z t'djallit
I mbyll unë sytë dhe gjithë bota fiket.

Dëshirë kam të kthehesh siç the t'pres
Por pleqëria vjen e fshin kujtesën.
(Më duket e mendjes sime je sajesë)

Më mirë të kisha dashur zog t' rrufesë
Të paktën në pranverë do gjegjet besë
Unë i mbyll sytë dhe gjithë bota bie, vdes.
(Më duket e mendjes sime je sajesë.)

Mad Girl's Love Song (original)

I shut my eyes and all the world drops dead;
I lift my lids and all is born again.
(I think I made you up inside my head.)

The stars go waltzing out in blue and red,
And arbitrary blackness gallops in:
I shut my eyes and all the world drops dead.

I dreamed that you bewitched me into bed
And sung me moon-struck,
kissed me quite insane.
(I think I made you up inside my head.)

God topples from the sky,
hell's fires fade:
Exit seraphim and Satan's men:
I shut my eyes and all the world drops dead.

I fancied you'd return the way you said,
But I grow old and I forget your name.
(I think I made you up inside my head.)

I should have loved a thunderbird instead;
At least when spring comes they roar back again.
I shut my eyes and all the world drops dead.
(I think I made you up inside my head.)

No comments:

Post a Comment