You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

04 November 2016

Libër (variacione të së njëjtës teme)

Ti je si libri që gjithmonë dua të lexoj.
Fillimin, mesin, fundin e prapë ta rifilloj.
Të shkruaj midis reshtash
të harrohem.
Si faqet që ngjyrosen të shndërrohem.

Ti je si libri që s'do vdesi kurrë.
Kapitujt paragrafët referencat.
Gjithmonë të papritura koincidencat.

Ti je si libër...

No comments:

Post a Comment