You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

16 September 2014

Grimca

Në qoftë e mundur
E pamundur dashuria
E pamundur urrejtja
E pamundur pritja
E pamundur heshtja

Por
Edhe ëndërr po të jetë
Nëse është thënë
Do të bëhet një ditë.

Thua
"Nuk ka vend për mua
Në ditët e tua"- më thua
"Nuk ka vend për mua
Në ëndrrat e tua" - më thua

Por
ti s' ke si e di
Ditët, as ëndrrat si i dua.

Mall
Si vesa mëngjeseve pikoi ky mall
                                              I rrallë.
U zgjua dëshira e fjetur ngadalë
                                              pa rradhë.

No comments:

Post a Comment