You are exactly where you need to be, You are not missing out, falling behind, doing it wrong, not trying hard enough. Whatever opinions you may have about it, however imperfect. THIS IS YOURS WHERE YOU ARE RIGHT NOW IS P E R F E C T !

01 September 2014

Mirëmëngjes

Kur zgjimi i një dite të gjen krej papritur
e hapin ta ndal
Tek ecën shkujdesur, ndërgjegjshëm, harrueshem
Pa ëndrra pa fjal’
 
Ngri kokën
Shih botën
Tek çap nëpëer shtigje
Në pyll a në mal
 
Shih rrotull lugin’ a betone ku jeta gëlon
Ku dielli ndjell jetën
Dhe zemrën frymëzimi kaplon
 
Mos ndro’
Po i bindur përgjigju ti thirrjes së saj
Se jeta ka vjeshta që prapë të rivijnë pranvera e maj.
 
#krijim #poezi #shqip
 
 
 

No comments:

Post a Comment